December 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3
4 5
Birthdays: Snipes (49)
6 7 8 9 10
11
Birthdays: grampy (47)
12 13 14 15
Birthdays: punky3007 (49)
16 17
18 19 20 21
Winter Solstice
22
Birthdays: WOOD BUTCHER (58)
23 24
25
Christmas
26 27 28 29 30 31
« Nov 2016     Jan 2017 »